Εγγραφές στο 4th Istanbul Fellowship Program
Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2018

Οι εκδότες καλούνται να υποβάλουν αίτηση για το 4th Istanbul Fellowship Program, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2019.

Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2016 από την Turkish Press and Publishers Copyright & Licensing Society (TBYM) και έφερε σε επαφή 344 εκδότες από 67 χώρες. Στόχος του είναι να συμβάλει στη διμερή συνεργασία μεταξύ των εκδοτών της Τουρκίας και των ξένων εκδοτών και να καταστήσει την Κωνσταντινούπολη αγορά για την ανταλλαγή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκδότες άλλων χωρών και να προχωρήσουν σε αγορές και πωλήσεις πνευματικών δικαιωμάτων κατά την τριήμερη διάρκεια του προγράμματος.

Τα προσφερόμενα πακέτα ποικίλλουν: καλύπτουν όλα τα γεύματα και τη μετάφραση και ορισμένα καλύπτουν τόσο τις πτήσεις όσο και τη διαμονή στην Κωνσταντινούπολη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: https://fellowship.istanbul/
Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.