Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της 2/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (1η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 2/2019 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

Συνημμένα αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια.