Ανακοίνωση Παράτασης 3ης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Παράτασης 3ης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (1/2020) της Πράξης

 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

 

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.)

 

ανακοινώνει

 

την παράταση της υποβολής αιτήσεων υποψήφιων ωφελουμένων ως ακολούθως:

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:

29 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59

 

Καταληκτική Ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών:

4 Δεκεμβρίου 2020

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος εδώ