Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της 1/2020 | Γ' Φάση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (3η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1/2020 | Γ' Φάση - Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

Συνημμένα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια.