Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2021 | Δ' Φάση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (4η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1/2021 | Δ' Φάση - Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

Συνημμένα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια.