εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής

Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 29 Νοεμβρίου 2020 (ώρα 23:59).

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 4 Δεκεμβρίου 2020.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 1/2020 βρίσκεται εδώ