δελτία τύπου - ανακοινώσεις

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγαμμα

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» (2/2019)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (1/2019) για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1/2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1/2018 Στελέχωσης Ομάδας Υλοποίησης του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»