δελτία τύπου - ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 3/2019

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Διευκρινήσεις

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής.

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» (2/2019)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (1/2019) για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»