Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (1/2019) για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Διαβάστε αναλυτικά την διακύρηξη του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού εδώ.