Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Διευκρινήσεις

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής.

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής εδώ.

Διευκρινίσεις πρόσκλησης 2/2019 εδώ.