Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της 2/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 2/2019. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.