ΟΧΙ στην αύξηση Φ.Π.Α. στο βιβλίο

KYR oxi stin ayksisi fpa

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ΦΠΑ στο βιβλίο είναι πολύ χαμηλότερο από τα υπόλοιπα καταναλωτικά είδη, σε ορισμένες μάλιστα χώρες είναι μηδενικό (Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Νορβηγία). Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η Βουλγαρία και η Δανία, προς τις οποίες γίνεται σύσταση να συμμορφωθούν με τη διεθνή τάση εξαίρεσης του βιβλίου από τον ΦΠΑ που ισχύει για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες.

Και στην Ελλάδα συζητείται η περίπτωση να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα βιβλία...

Λέμε ΟΧΙ στην αύξηση του ΦΠΑ στο βιβλίο!
Λέμε ΝΑΙ στη γνώση και στη μόρφωση για όλο τον κόσμο!