Απαίτηση για άμεση επαναφορά της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου

Όπως είναι γνωστό, τον Απρίλιο του 2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4254/2014 που ουσιαστικά κατήργησε την Ενιαία Τιμή Βιβλίου. Ο συντάκτης του επίμαχου νόμου είχε επικαλεστεί την περίφημη «εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ» για να θέσει σε αχρηστία έναν νόμο που προστατεύει την πνευματική παραγωγή και την υγιή λειτουργία των εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων και εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, με προεξάρχουσες τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Στις 12 Μαΐου 2016, η Κομισιόν διά της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ κ. Elzbieta Bienkowska, απαντώντας στην ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Γιώργου Γραμματικάκη (http://bit.ly/1WciBry), τοποθετήθηκε σαφώς υπέρ της ευχέρειας κάθε χώρας να ορίζει ή μη σύστημα ενιαίας τιμής. Η απάντηση έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα συστήματα ενιαίας τιμής βιβλίου στις τιμές των βιβλίων και των εκδόσεων, στις πωλήσεις και στα επίπεδα απασχόλησης στον κλάδο.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία του βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού μπορεί να θεωρηθεί ως επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος δυνάμενος να δικαιολογήσει μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την υλοποίησή του.

Το Δικαστήριο έχει επίσης αποφασίσει ότι εθνική ρύθμιση που προβλέπει ενιαία τιμή λιανικής πώλησης πρέπει να θεωρείται ως διάταξη που περιορίζει ή απαγορεύει ορισμένες ρυθμίσεις πώλησης και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται, νομικά και πραγματικά, χωρίς διακρίσεις. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών με τους κανόνες της ΕΕ εξαρτάται από μια σειρά πραγματικών, νομικών και οικονομικών στοιχείων, η αξιολόγηση των εν λόγω νομοθεσιών από την Επιτροπή πραγματοποιείται κατά περίπτωση».

Είναι σαφές πως η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την επαναφορά της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου στη χώρα μας. Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου καλεί ολόκληρη την πολιτική ηγεσία του τόπου –κυβέρνηση και αντιπολίτευση – να επιταχύνει την επαναφορά της, κλείνοντας μια δυσάρεστη παρένθεση δύο ετών που απορρύθμισε την αγορά του βιβλίου και συσσώρευσε δεινά σε εκδότες, βιβλιοπώλες και πνευματικούς δημιουργούς, πριν θρηνήσουμε το κλείσιμο και άλλων εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων.

Ο κόσμος του βιβλίου έχει πλέον έναν ακόμα λόγο να ελπίζει στη θετική παρέμβαση της πολιτείας.