Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1/2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1/2018 Στελέχωσης Ομάδας Υλοποίησης του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εδώ.