Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 3/2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 3/2019 πλήρωσης της θέσης του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εδώ.