Προσωρινή Απαγόρευση Λειτουργίας Όλων των Εκπαιδευτικών Δομών

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020» (ΦΕΚ 783 Β’ /10.3.2020) για επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών – δημόσιων και ιδιωτικών – για το χρονικό διάστημα από 11/3/2020 έως και 24/3/2020, αναστέλλεται κάθε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες.
Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.