Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Ανακοίνωση ΠαράτασηςΚαταληκτικής Ημερομηνίας της υπ. αριθμ. 1/2020 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»(κωδ. ΟΠΣ 5003014)

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.