4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.)

προσκαλεί

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα – ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης της ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Βιβλίου».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών (θεωρητική κατάρτιση) το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν με τη μορφή της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης και εκτός ωραρίου εργασίας. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 12 Μαρτίου 2021 έως και τις 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών 2/4/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος εδώ