Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1/2021. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.